Knjiga XI.

redakcija: Antun Bauer
Zagreb, s.a.
198 str.
Digitalizirani sadržaj rukopisnog originala (iz knjižnice MUO) sadržava 204 digitalnih preslika u .jpg formatu.
- Bez podataka o godini izrade.
- Naslovna stranica pisana rukopisom.
- KazaloObzor: 1911. - 1920. : sa kazalom

Knjiga donosi retrospektivnu bibliografiju izabranih članaka iz hrvatskog političkog dnevnika Obzor. Nastavak je bibliografije objavljene u knjizi II. i obuhvaća 1 752 bibliografske jedinice, od 52. godišta (1911.) zaključno sa 61. godištem (1920.). Nastavak bibliografije sadržan je u knj. XII i XIII kojima su obuhvaćeni svi brojevi Obzora do 1941., kada list prestaje izlaziti. Bibliografija je popraćena kazalom.


Datum postavljanja na mrežu: svibanj 2011.