Knjiga XIII.

redakcija: Antun Bauer
Zagreb, s.a.
457 str.; 30 cm
Podatak s naslovne stranice: Izdano u rukopisu.- Naslovna stranica pisana rukopisom.Obzor: 1928.-1941. (tekst)

Knjiga sadržava bibliografiju članaka iz časopisa Obzor od 1928. do posljednjeg broja u 1941., kada list prestaje izlaziti. Struktura i raspored bibliografskih jedinica jednaki su kao i u prva dva dijela bibliografije sadržana u knjizi II. i knjizi XII., ali s tim da bibliografske jedinice nisu numerirane. Bibliografija, nažalost, nije popraćena kazalom.