Knjiga I.

urednik: Antun Bauer
redakcija: Franjo Engelhardt, Antonija Bauer
Zagreb, 1957.
481 str.; 31 cm
Na naslovnici: Urednik: Antun Bauer, Zagreb, Medvedgradska 70.- Tekst na naslovnoj stranici: Neispravljeni rukopis.- Kazalo.Narodne novine: 1835.-1910.

Narodne novine počele su izlaziti u Zagrebu 1835., za vrijeme hrvatskoga narodnog preporoda, pod imenom Novine horvatzke. List je pokrenuo Ljudevit Gaj, koji je bio i njegov prvi urednik (1835.-1872.). Od 1836. do 1843. izlaze pod naslovom Ilirske narodne novine, a nakon zabrane ilirskog imena 1843. nastavljaju se objavljivati pod naslovom Narodne novine. U neprekidnom kontinuitetu i pod istim nazivom novine izlaze i danas, a kao službeni list Republike Hrvatske objavljuju se od 1990. g. Kao književni prilog novinama izlazila je Danica ilirska (1835.-1849. - knjiga V.1).

Na uvodnoj stranici knjige navedena je kratka povijest časopisa (u potpisu A. Lj. Lisac), promjene njegova naziva kroz povijest, imena urednika te periodičnost izlaženja. Kronološkim redom popisana je 4 421 bibliografska jedinica od 1. godišta (1835.), zaključno sa 76. godištem (1910.). Nedostaju bibliografski podaci za godine 1843., 1844., 1848. i 1851. Nastavak bibliografije članaka lista Narodne novine sadržan je u knjizi X. Bibliografija je popraćena kazalom.