Knjiga XII.

redakcija: Antun Bauer
Zagreb, s.a.
314 str.; 30 cm
Podatak na naslovnoj stranici: Izdano u rukopisu.- Naslovna stranica pisana rukopisom.Obzor: 1911.-1927. (tekst)

Bibliografija članaka iz časopisa Obzor od 1911. godine, zaključno s 1927. godinom nastavlja se na bibliografski popis iz knjige II. Struktura i raspored bibliografskih jedinica jednaki su kao i u prvom dijelu bibliografije u knjizi I., ali s tim da bibliografske jedinice nisu numerirane i taj dio bibliografije, nažalost, nije popraćen kazalom.