Knjiga XXV.

redakcija: Antun Bauer
Zagreb, s.a.
32, 100, 21 str.; 30 cm
Podatak s naslovne stranice: Izdano u rukopisu.


Osijek

STO godina osječkog slikarstva : 1850. - 1950.- Osijek : Muzej Slavonije, 1950. I-435 (ZB-5), Inv. br. 1534

marulic_1

KATALOG izložbe u Papalićevoj palači u Splitu priredjene od 8. do 22. X. 1950. godine prigodom petstogodišnjice rodjenja Marka Marulića. - Split : Odbor za proslavu petstogodišnjice rodjenja Marka Marulića, 1950. III-250/40 (ZB-14), Inv. br. 1603

marulic_2

KATALOG izložbe u Papalićevoj palači u Splitu priredjene od 8. do 22. X. 1950. godine prigodom petstogodišnjice rodjenja Marka Marulića. - Split : Odbor za proslavu petstogodišnjice rodjenja Marka Marulića, 1950. Str. 7. III-250/40 (ZB-14), Inv. br. 1603

Gallery next Gallery prev

Izložbe Osijek - Split - Sarajevo: 1873.-1951.

Kronološkim redom popisano je oko 400 izložaba održanih u Osijeku, Splitu i Sarajevu od 1873. do 1951. godine. Za prethodne godine često nije naveden prostor održavanja izložbe i podaci su dosta šturi (samo naslov, datum i vrsta izložbe te bibliografska jedinica u kojoj je objavljen prikaz izložbe).

Osijek (1873.- 1950.) - 119 izložaba - Mjesta održavanja: knjižara Bačić, Županijska dvorana, Grand hotel, Državna građanska škola. Iz Muzeja Slavonije, koji je osnovan 1877. godine, navedena je jedna izložba, održana 1950. godine.

Split (1892.-1951.) - 212 izložaba - Mjesta održavanja: predvorje Narodnog kazališta, Književno-umjetnički klub, Hrvatski dom, Gimnazija, Narodna ženska zadruga, Općinska vjećnica, Sokolski dom, Putnički ured, kavana Muljačić, nekadašnji samostan sv. Marije (1936.), prostorije kluba Jadran, Društvo Hrvatska žena, Dom kulture. Najviše izložaba održavano je u Salonu "Galić", koji je osnovan 1910. godine. Iz Galerije umjetnina, osnovane 1931. godine navedena je samo jedna izložba, a iz Papalićeve palače u kojoj je od 1946. godine smješten Muzej grada Splita navedene su dvije izložbe, održane 1950. god.

Među spomenutim izložbama je i Ilegalna izložba, održana u kući kipara Marina Studine (1895.-1960.) u Splitu od ožujka do kraja rujna 1943. godine kao protest izložbama koje je organizirala talijanska vlast 1942. godine. Na njoj su izožene slike, plastika, litografija i crteži likovnih umjetnika-partizana Ive Lozice, Antuna Zuppe, Vjekoslava Paraća, Ive Tijardovića, Nikole Ignjatovića,Viktora Sablića, Ljubomira Nakića i Marina Studine (str. 89.).

Sarajevo (1903.-1951.) - 66 izložaba - Mjesta održavanja: uglavnom bez naznake, gradska vijećnica.

Popis izložaba za pojedini grad ima svoju numeraciju stranica. Knjiga nema popratno kazalo.