Knjiga XX.

urednik: Antun Bauer
Zagreb, s.a.
122 str.; 30 cm
Izdano u rukopisu.- Bez naslovne stranice.Časopisi: 1911.-1940.

Knjiga sadržava retrospektivne bibliografije članka iz sljedećih listova.

Die Drau (Osijek, 1911.-1929.) Knjiga donosi nastavak bibliografije priloga iz knjige IV.1, od 1911. godine do 1929., kada novine prestaju izlaziti. Bibliografija donosi pomno izabranu građu za istraživanje osječke i šire slavonske kulturne povijesti. Ovaj bibliografski niz nije popraćen kazalom.

Katolički list (Zagreb, 1911.-1940.) Knjiga sadržava nastavak bibliografije priloga iz knjige IV.1, od 1911. do zaključno 1940. godine. Bibliografija donosi pomno izabranu građu za istraživanje crkvene povijesti te sakralne baštine i umjetnosti (npr. dr. Kamilo Bočkal u nekoliko brojeva tijekom 1940. donosi prikaze o osnivanju i uređenju Dijecezanskog muzeja, s izvještajem i popisom umjetnina u muzeju, str. 69.). Ovaj bibliografski niz nije popraćen kazalom.

Jutarnji list (Zagreb, 1912., 1925.-1926.) Dnevne novine Jutarnji list objavljuju se od 1912. godine do travnja 1941. u Zagrebu. Bibliografija donosi popis priloga iz prve godine izlaženja (1912.), kada je urednik lista bio Viktor Prosenik, te bibliografski popis novina objavljenih tijekom 1925. i 1926. godine, kada je urednik bio Eugen Demetrović.

Novosti (Zagreb, 1911.-1913., 1935.). Bibliografija članaka dnevnih novina Novosti za prve godine objavljivanja (1907.-1910.) sadržana je u knjizi VI.1 Nastavak bibliografije donosi bibliografske jedinice za razdoblje 1911.-1913. te za 1935. godinu.

Bibliografija priloga iz navedenih časopisa, nažalost, nije popraćena kazalom.