Knjiga XVIII.

urednik: Antun Bauer
Zagreb, s.a.
116 str.; 30 cm
Izdano u rukopisu.- Bez naslovne stranice.Časopisi: 1911.-1941.

Knjiga sadrži bibliografiju članaka iz 12 naslova novina i časopisa:

Vienac (Zagreb, 1911.-1928.) Nastavak bibliografije priloga iz lista Vienac objavljene u knjizi IV.1. List mijenja naziv u Vijenac: list za književnost i umjetnost, i tada su mu urednici Ferdo Nikolić i Franjo Jelašić (1923.-1928.).

Srpski književni glasnik (Beograd, 1911.-1940.) Nastavak bibliografije priloga iz časopisa Srpski književni glasnik objavljene u knjizi VI.1 za razdoblje 1911.-1914. Bibliografijom su obuhvaćeni i prilozi iz nove serije časopisa koja izlazi od 1910. do 1940. godine (urednici Bogdan Popović i Slobodan Jovanović). Stalni su suradnici časopisa renomirani kulturni djelatnici i književnici. Među ostalim prilozima, bibliografski je registriran i jedan od najpoznatijih kritičko-esejističkih tekstova Ive Andrića Razgovor s Gojom (br. 1, 1. siječnja 1935.).

Bosanska vila (Sarajevo, 1911.-1912.) Nastavak bibliografije priloga iz sarajevskog časopisa za književnost Bosanka vila objavljene u knjizi V.1. Popisano je 19 bibliografskih jedinica kulturološke i likovne tematike od 1911. do 1913. godine.

Jug (Split, 1911.-1912.) Popisano je 26 jedinica iz splitskog časopisa Jug urednika Milana Marjanovića tijekom njegova izlaženja 1911. godine te jedan zapis iz časopisa Jug (Zvono): spojeni časopisi Zvono i Jug: opća nezavisna smotra (Split, Zagreb, 1912.).

Hrvatsko kolo / Kolo (Zagreb, 1912.-1940.) Nastavak bibliografije priloga iz časopisa Matice hrvatske Hrvatsko kolo (prvi dio bibliografije objavljen u knjizi VI.1) obuhvaća priloge objavljene 1912. godine te one iz razdoblja 1927.-1940.

Hrvatska njiva (Zagreb, 1917.-1926.) Bibliografija donosi popis izabranih bibliografskih jedinica iz časopisa Hrvatska njiva (urednik Juraj Demetrović) iz 1. god. (1917.) i 2. god. (1918.) te priloge iz istog časopisa promijenjena naslova Jugoslavenska njiva iz 3. god. (1919.) do 10. god. (1926.). Popisani su i prilozi iz feljtona Muzeji Jugoslavije koje su vodili dr. Viktor Hoffiller, prof. Gjuro Szabo, Sima Trojanović, Frano Bulić, dr. Ćiro Truhelka i niz drugih renomiranih stručnjaka.

Nova Evropa (Zagreb, 1920.-1941.) Bibliografija mjesečnika Nova Evropa (urednik M. Ćurčin) obuhvaća priloge iz cijelog razdoblja njegova izlaženja (1920.- 1941.).

Književnik (Zagreb, 1928.-1939.) Bibliografija priloga iz časopisa Književnik: hrvatski književni mjesečnik za cjelovito razdoblje njegova izlaženja (god.1., br. 1, 1928. - god. 12., br. 10/12, prosinac 1939.). Prvi glavni urednik bio je M. Hanžeković, a od 1931. Milan Durman.

Kulisa (1928.-1939.) Bibliografija donosi popis 70 priloga iz časopisa objavljivanoga od 1928. do 1939. godine. Uglavnom su to prikazi i osvrti na likovne izložbe te popisi objavljenih reprodukcija.

Likovni umjetnik (Zagreb, 1929.) Bibliografija donosi popis osam priloga iz časopisa Likovni umjetnik: vjesnik za staleške interese likovnih umjetnika. Jedan broj objavljen je u Zagrebu 1919. godine.

Ars 37 (Zagreb, 1937.) Ars 37 prva je revija za kritiku, teoriju i povijest umjetnosti u Hrvatskoj. Izlazila je u Zagrebu 1937. i objavljena su samo četiri broja; odgovorni urednik bio je Zdenko Vojnović. Bibliografija donosi popis 22 priloga.

Umetnost i kritika (Beograd, 1939.) Bibliografija donosi popis pet priloga iz časopisa Umetnost i kritika: mesečnik za sva kulturna pitanja. Izašlo je samo pet brojeva u 1939. godini.

Bibliografija članaka sadržana u knjizi XVIII., nažalost, nema kazala.