Knjiga XIX.

redakcija: Antun Bauer
Zagreb, s.a.
175 str.; 30 cm
Izdano u rukopisu.- Bez naslovne stranice.- Kazalo.Stručni časopisi: 1911.-1941.

Na naslovnoj stanici je Popis obradjenih časopisa. Knjiga sadržava bibliografiju članaka iz osam stručnih časopisa. Neke od uvrštenih bibliografija nastavljaju se na bibliografske popise u drugim knjigama Bibliografije i građe za umjetnost i srodne struke. Zasebnim su kazalima popraćeni bibliografski nizovi za Vjesnik Hrvatskoga arkeološkoga društva, Glasnik Zemaljskog muzeja i Starohrvatsku prosvjetu.

Narodna starina (Zagreb, 1923.-1935.) Prvi etnološki časopis Narodna starina: nepovremeni časopis za povijest kulture i etnografiju južnih Slovjena počinje izlaziti u Zagrebu 1922. godine pod uredništvom Josipa Matasovića. Tijekom njegova izlaženja (1922.-1935.) objavljen je ukupno 31 svezak. Bibliografski popis odabranih priloga obuhvaća razdoblje od drugoga godišta (1923.), zaključno s posljednjim objavljenim sveskom iz 1935. godine. Popisani su prilozi vezani za djelatnost muzeja te za kulturnu baštinu i spomenike. Bibliografske jedinice nisu numerirane i, nažalost, nisu popraćene kazalom.

Bullettino di archeologia e storia dalmata (Split, 1911.-1934.) Knjiga XIX. donosi nastavak bibliografskog popisa priloga iz časopisa Bullettino di archeologia e storia dalmata, sadržanoga u knjizi III. Bibliografske jedinice nisu numerirane i, nažalost, nisu popraćene kazalom.

Vjesnik Hrvatskoga arkeološkoga društva (Zagreb, 1911.-1940.) Knjiga sadržava nastavak bibliografskog popisa objavljenoga u knjizi III. Numeracija bibliografskih jedinica slijedi prethodni niz te obuhvaća brojeve od 543 do 646. Taj je bibliografski niz popraćen kazalom.

Glasnik Zemaljskog muzeja (Sarajevo, 1911.-1941.) Knjiga donosi nastavak bibliografskog popisa sadržanoga u knjizi III. Numeracija bibliografskih jedinica slijedi prethodni niz te obuhvaća brojeve od 273 do 384. Bibliografija sadržava odabrane priloge objavljene u svescima od 1911. do 1941. godine. Taj je bibliografski niz popraćen kazalom.

Zbornik kralja Tomislava (Zagreb, 1925.) Popisane su tri bibliografske jedinice iz Zbornika kralja Tomislava objavljenoga u spomen tisućugodišnjice Hrvatskog Kraljevstva (Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1925.).

Starohrvatska prosvjeta (Split, 1927.-1928.) Knjiga sadržava nastavak bibliografskog popisa objavljenoga u knjizi III. Popisane su bibliografske jedinice od broja 137 do 160 za 1927. i 1928. godinu. Nakon tog razdoblja časopis ne izlazi do 1949. godine. Bibliografski niz popraćen je kazalom.

Archivio storico per la Dalmazia (Rim, 1926.-1940.) Bibliografija priloga časopisa Archivio storico per la Dalmazia od prvog godišta 1926. do zaključno 15. godišta 1940. godine. Uglavnom su popisane bibliografske jedinice koje donose reprodukcije i fotografije kulturnih spomenika s područja Dalmacije te kulturno-povijesne studije i likovne prikaze.

Rešetarov zbornik (Dubrovnik, 1931.). Bibliografski popis četiriju priloga iz Rešetarova zbornika iz dubrovačke prošlosti (Zbornik iz dubrovačke prošlosti Milanu Rešetaru o 70-oj godišnjici života prijatelji i učenici / red. odbor: Vladimir Ćorović, Mirko Deanović, Dubrovnik, 1931.).