Knjiga XIV.

urednik Antun Bauer
Zagreb, s.a.
200 str.; 30 cm
Izdano u rukopisu.- Bez naslovne stranice.Novo doba: 1918.-1932.

Knjiga sadržava bibliografiju članaka iz splitskih dnevnih novina Novo doba od prvog broja 1918. godine zaključno s 15. godištem iz 1932. godine. Novo doba objavljivano je u Splitu od 1918. do 1941. godine, a odgovorni urednik bio je Vinko Kisić. U prvih devet godišta objavljeno je 300 brojeva, a od desetoga godišta počinje nova numeracija novina. Bibliografski popis važan je za istraživanje splitskoga kulturnog, muzejskog i likovnog života. Bibliografske jedinice nisu numerirane i bibliografija je, nažalost, bez kazala.