Knjiga X.

urednik: Antun Bauer
Zagreb, s.a.
185 str.; 30 cm
Nedostaje naslovna stranica, rukom napisan naziv bibliografske cjeline i broj.- Izdano u rukopisu.- Kazalo.Narodne novine: 1911.-1941.

Knjiga X. nastavak je bibliografskog popisa članaka iz lista Narodne novine, sadržanoga u knjizi I. Obuhvaća bibliografiju članaka (2 052 bibliograf. jedinice) iz lista Narodne novine, od god. LXXVII. (1911.) do god. CVII. (1941.). Nedostaju bibliografske jedinice za godine 1919.-1928. i 1930. U popisu autora članaka često se pojavljaju imena: Mile Magdić (historijski prikazi starih gradova 468., 414., 434., 489., 512., 538. itd.), Kosta Strajnić (bibl. jedinice 633., 899., 960., 993., 1085. itd.), Iso Kršnjavi (bibl. jed. 471., 922. itd.), Gjuro Szabo (bibl. jed. 911. itd.), Ivo Franić (bibl. jed. 1383., 1384., 1437., 1698., 1780., 1779., 1845. itd.). Bibliografija prati izložbena događanja u Hrvatskoj (npr. izložbe Proljetnog salona, bibl. jed. 1646.) te izložbe hrvatskih (i jugoslavenskih) umjetnika u inozemstvu, rad muzeja u Hrvatskoj (npr. česte su obavijesti o darovima Narodnome muzeju), arheološka otkrića, osnivanje ili postave novih muzeja (npr. otvorenje Moderne galerije u Zagrebu - 658; MUO - 715; Umjetnički paviljon - 1463; Otavice - 1700), izgradnju novih knjižnica (npr. pratila se gradnja zgrade Sveučilište knjižnice - 309, 337, 550, 588, 602, 593 itd.), podizanje spomenika (npr. prijenos Bašćanske ploče u Zagreb - 1827 i 1835), predavanja, veće aukcije (1124), požare i obnove, krađe umjetnina (npr. pratila se afera krađe Mona Lise - 142, 629, 637, 641, 717, 724, 1278), crkve i sakralnu baštinu, nagrade zaslužnima i in memoriam (npr. 497 i 501 ili 1198), kao i jedinice o važnim kulturnim događanjima u inozemstvu (novi muzeji, izložbe, akvizicije itd.).