Knjiga VI.1

urednik Antun Bauer
redakcija Franjo Engelhardt, Antonija Bauer Zagreb, 1953.
261 str. ; 30 cm
Podatak iz impresuma: Neispravljeni rukopis
Inv. bibl 7965hČasopisi: 1893.-1910.

Knjiga donosi bibliografija priloga iz 12 različitih časopisa i novina.

Prosvjeta (Zagreb, 1893.-1910.) Bibliografija donosi popis 2 196 jedinica iz časopisa Prosvjeta. Nastavak bibliografije (1911.-1913.) sadržan je u knjizi XVII.

Hrvatska domovina (1896.-1901.) Popisano je 235 bibliografskih jedinica.

Izvor (Zadar, 1897.) Popisane su tri bibliografske jedinice objavljene u prvom broju zadarskog časopisa Izvor 1897. godine.

Zora (Mostar, 1897.-1901.) Bibliografija 21 članka objavljenoga u časopisu Zora 1897.-1901. godine.

Preporod (Zagreb, 1898.-1899.) Bibliografija 56 priloga objavljenih u prvoj i drugoj godini izlaženja časopisa Preporod: ilustrovani zabavno-poučni časopis (1898. i 1899. godine). Urednik August Harambašić.

Osvit (Mostar, 1898.-1902.) Bibliografija 32 priloga u mostarskom časopisu Osvit, od prve godine objavljivanja (1898.) zaključno s petim godištem 1902. godine.

Život (Zagreb, 1900.-1901.) Časopis Život: mjesečna smotra za književnost i umjetnost izlazio je 1900. i 1901. godine u izdanju Društva hrvatskih umjetnika u Zagrebu. Urednici su mu bili Milivoj Dežman i Srđan Tucić. Bibliografija donosi popis 108 priloga objavljenih u te dvije godine izlaženja časopisa.

Srpski književni glasnik (1901.-1910.) Prvi broj Srpskoga književnog glasnika pojavio se 1901. Uređivan prema europskim (francuskim) uzorima, časopis je bio glavno književno glasilo moderne. Prestaje izlaziti 1914. godine. Bibliografija donosi popis 90 jedinica objavljene do 1910. godine.

Hrvatsko kolo (Zagreb, 1905.-1910.), Godišnjak Matice hrvatske Hrvatsko kolo: književno-naučni zbornik s manjim je prekidima objavljivan od 1905. do 1955. godine. Bibliografija donosi popis 23 jedinice objavljene u prvih pet godina izlaženja. Nastavak bibliografije za razdoblje 1912.-1940. sadržan je u knjizi XVIII.

Savremenik (Zagreb, 1906.-1910.) Časopis Društva hrvatskih književnika Savremenik izlazio je od 1906. do 1941. godine u Zagrebu. Urednik mu je bio Ilija Jakovljević. Bibliografija obuhvaća 126 priloga objavljenih od prvoga godišta 1906. do zaključno petoga godišta 1910. godine. Nastavak bibliografije nalazi se u knjizi XVII.

Zvono (Zagreb, 1907.-1910.) Časopis Zvono: opća smotra izlazio je od 1. studenog 1907. do 15. srpnja 1911. Bibliografija donosi 19 jedinica objavljenih u tom razdoblju.

Novosti (Zagreb, 1907.-1910.). Bibliografski popis 182 jedinice zagrebačkog lista Novosti objavljene u razdoblju 1907.-1910. Nastavak bibliografije sadržan je u knjizi XX. Bibliografija izabaranih priloga počinje prilogom o aferi Roberta Frangeša (Kipar ćušnuo konobara, br. 15., str. 3.), a zaključuje se prikazom Osječke umjetničke izložbe na kojoj su izlagali Becić, Jung, Kovačić, Mor, Melkus, Vereš, Renarić, Valić (br. 355, 31. prosinca 1910.).