Knjiga IV.1

redakcija: Antun Bauer
Zagreb, s.a.
301 str.; 30 cm
Izdano u rukopisu.- Knjiga bez naslovne stranice.Časopisi: 1849.-1910.

Na uvodnoj je stranici popis pet naslova časopisa i novina čije su bibliografije priloga zastupljene u knjigama IV.1 i IV.2. Ti su časopisi bibliografski obrađeni od početka njihova izlaženja sa zaključno 1910. godinom. Uz svaki je naslov časopisa navedeno mjesto i početna godina njegova objavljivanja, periodičnost izlaženja i eventualni prekidi te imena njihovih pokretača i urednika. Knjiga IV.2 donosi kazalo obrađenih bibliografskih jedinica. To su sljedeće.

Katolički list zagrebački (Zagreb, 1849.-1910.)

Zagreb 1849-1852, 1854-1944. Izlazio tjedno. 1853. god. nije izlazio zbog oštrog policijskog režima u Hrvatskoj. List je pokrenuo nadbiskup Juraj Haulik. Urednici bili: Stjepan Mayses, Stjepan Muzler, dr. Josip Pazman itd.

Bibliografija sadržava 683 numerirane bibliografske jedinice iz Katoličkog lista od početka njegova objavljivanja do zaključno 1910. godine. Bibliografske jedinice bilježe priloge o crkvenoj povijesti, sakralnoj baštini i umjetnosti. Nastavak bibliografije (za razdoblje 1911.-1940.) sadržan je u knjizi XX.

Die Drau (Osijek, 1868.-1910.)

U Osijeku su 1868. godine počele izlaziti političke novine Die Drau: Organ für Politik und Volkswirtschaft, čiji su glavni urednici bili Gustav Wagner i Jakob Frank. Godine 1876. Jakob Frank prodao je svoju tiskaru, zajedno s listom Die Drau, Juliju Pfeiferu. Novine izlaze do 1929. godine. Knjiga IV.1 donosi kronološki popis 780 odabranih priloga iz onih brojeva novina koji su popisivačima bili dostupni u zagrebačkim knjižnicama, zaključno s 1910. godinom. Nastavak bibliografskog popisa, do posljednjega objavljenog broja novina u 1929. godini, sadržan je u knjizi XX.

Vienac (Zagreb, 1869.-1910.)

Matica hrvatska pokrenula je 1869. godine književni časopis Vienac: zabavi i pouci. Potpisivali su ga ugledni urednici Đuro Deželić (1869.g.), Ksaver Šandor Gjalski, Milivoj Dežman, August Šenoa, Vjekoslav Klaić. Bio je sve vrijeme glavni i najugledniji organ hrvatskog kulturnog života uopće. Retrospektivna bibliografija obuhvaća popis 1 868 bibliografskih jedinica objavljenih u novinama od 1869. do zaključno 1910. godine. Nastavak bibliografskog popisa sadržan je u knjizi XVIII.