Knjiga III.

urednik: Antun Bauer
redakcija: Franjo Engelhardt, Antonija Bauer
Zagreb, 1951.
255 str.; 30 cm
Podatak u impresumu: Neispravljeni rukopis.- Kazalo.


Vjesnik_arheolosko

VIESTNIK Hrvatskoga arheološkoga društva / urednik Josip Brunšmid.- Nova serija.- God. 1 (1895.). Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 1895. V-73 (ZB-10), Inv. br. 1482

glasnik_bih

GLASNIK Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini / urednik Kosta Hörmann.- Sv. 11 (1899.).- Sarajevo : Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 1899. V-29 (ZB-24), Inv. br. 781

starohrvatska_2

STAROHRVATSKA prosvjeta : glasilo Hrvatskoga starinarskog društva u Kninu / urednik Frano Radić.- God. 1, br. 2.- Knin : Hrvatsko starinarsko društvo, 1895. P-91 (ZB-10), Inv. br. 1793

starohrvatska_3

STAROHRVATSKA prosvjeta : glasilo Hrvatskoga starinarskog društva u Kninu urednik Frano Radić.- God. 1, br. 2.- Knin : Hrvatsko starinarsko društvo, 1895. Str. 97. P-91 (ZB-10), Inv. br. 1793

Starohrvatska_1

STAROHRVATSKA prosvjeta : glasilo Hrvatskoga starinarskog društva u Kninu / urednik Frano Radić.- God. 7, br. 1.- Knin : Hrvatsko starinarsko društvo, 1903. Str. 43. P-91 (ZB-10), Inv. br. 1794

Gallery next Gallery prev

Stručni časopisi: 1878.-1910.

Knjiga III. donosi bibliografije članaka iz prvih arheoloških časopisa objavljivanih u Hrvatskoj i na prostorima bivše Jugoslavije. Stoga je osobito važna za istraživanje muzejske izdavačke djelatnosti te prvih stručnih muzejskih glasila koja su se pojavila u 19. st. te se s manjim prekidima i promjenama naslova i uredništva objavljuju i danas. To su Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku Arheološkog muzeja Split, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i Starohrvatska prosvjeta Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Na uvodnim stranicama knjige III. naveden je Popis odabranih časopisa koji su u toj knjizi bibliografski obrađeni od početka njihova izlaženja, zaključno s 1910. godinom. Uz svaki je naslov časopisa naveden njegov izdavač, urednici, prekidi izlaženja te promjene naslova.

Bullettino di archeologia e storia Dalmata (Split, 1878.-1910.)

Organ Arheološkog muzeja u Splitu. Počeo izlaziti 1878 pod uredništvom prof. Glavinića. Isti urednik do 1883. 1884. urednici su Bulić i Alačević. Od 1885 do 1916 urednik je don Frane Bulić. Prekid izlaženja: 1917, 1918. U nastavku izlaženja izašao je jedan svezak za god. 1919, 1920, 1921 /god. XL, XLI, XLII/, urednik don Frane Bulić. Godinom 1922 Bulletino mijenja ime u Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Urednici su Bulić i Abramić do 1925. Od 1926 do 1950 urednik je Abramić. Od 1950 Duje Rendić.

Časopis Bullettino di archeologia e storia Dalmata počinje izlaziti na talijanskom jeziku koji je bio "službeni jezik arheologije". Godine 1920. mijenja naslov u Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, a pod naslovom Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku izlazi od 2005. godine. Knjiga donosi popis 718 bibliografskih jedinica sadržanih u časopisu od njegova prvog broja (1878.g.), zaključno sa svescima iz 1910. godine. Nastavak bibliografskog popisa priloga za razdoblje od 1911. do 1934. sadržan je u knjizi XIX.

Viestnik hrvatskoga arkeologičkoga družtva (Zagreb, 1879.-1910.)

Organ arheološkoh odjela Narodnog muzeja u Zagrebu. Stara serija: 1879-1892 /XIV. god./, izlazila četvrtgodišnje, urednik prof. Š. Ljubić. Nova serija: 1895-1919 /XIV sv./, urednik dr. Josip Brunšmid. God. 1928 izašla XV sv. posvećena Josipu Brunšmidu. Nastavak izlaženja od god. 1935. do 1940 i to: 1935 XVI sv., 1936 XVII sv. 1937-1940 /XVIII do XXI sv./ kao Hoffillerov Zbornik.

Časopis počinje izlaziti 1870. godine pod naslovom Viestnik Narodnoga zemaljskoga muzeja u Zagrebu. Naslov mijenja 1879. u Viestnik hrvatskoga arkeologičkoga družtva. S trećom serijom (od 1958.g.) časopis nosi naslov Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, a taj je naslov zadržao i danas, u izdanju Arheološkoga muzeja u Zagrebu. Knjiga III. donosi bibliografski popis jedinica objavljenih u razdoblju od 1879. do zaključno 1910. godine, s numeracijom od broja 1 do 542. Nastavak bibliografije sadržan je u knjizi XIX. za razdoblje od 1911. do 1940. godine.

Glasnik Zemaljskog muzeja za Bosnu i Hercegovinu (Sarajevo, 1889.-1910.)

Izlazi neprekidno od 1889.g. u Sarajevu. Urednik Kosta Hörmann od 1889. do 1905, Ć. Truhelka 1906 do 1930, Vladislav Skarić 1921 do 1935, Dr Mihovil Mandić 1936 do 1940, Dr. Jozo Petrović 1941 do 1942, Vejsil Čurčić od 1943.

Glasnik Zemaljskog muzeja BiH časopis je Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Prvi broj GZM izašao je 1889., godinu dana nakon osnivanja Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1888. Nova serija pokrenuta je poslije 1945. Knjiga donosi numerirani bibliografski popis 272 odabrane bibliografske jedinice iz svezaka časopisa objavljenih od 1889. do zaključno 1910. godine. Nastavak bibliografskog niza sadržan je u knjizi XIX.

Starohrvatska prosvjeta (1895-1904)

Glasilo Hrvatskoga starinarskog društva u Kninu. Urednik Frane Radić. Naklada Hrvatskog starinarskog društva u Kninu. Izlazila u početku četvrtgodišnje, kasnije polugodišnje odn. godišnje. Stara serija izašla VIII. godišta: 1895, 1896, 1897, 1898, 1900, 1901, 1903, 1904. Izdavanjem Nove serije nastavljeno 1927. Urednici: Abramić, Iveković, Šišić. Izlazilo polugodišnje, u svemu 3 sveska: jan. – jun i Jul – dec. 1927 i jan. – jun 1928. Izlaženje obnovljeno 1950. Časopis uglavnom publicira i obrađuje lokalitete i nalaze starohrvatskog perioda.

Bibliografija obuhvaća 136 bibliografskih jedinica iz prve serije časopisa, od njegova prvog broja 1895. do zaključno 1904. godine, kada je urednik časopisa Frano Radić (1857.-1933.). Nakon toga dolazi do prekida u objavljivanju. Časopis izlazi i danas pod istim naslovom u 3. seriji kao glasilo Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika. Nastavak bibliografije priloga iz časopisa Starohrvatska prosvjeta sadržan je u knjizi XIX.

Bibliografije navedenih časopisa popraćene su vrlo dobro organiziranim zajedničkim kazalom.