Bibliografija i građa za umjetnost i srodne struke

Zbirka
Bauer

Jedna od zbirki knjižnice MDC-a jest Zbirka Bauer. Ona je pri osnutku MDC-a bila polazište za izgradnju knjižnice MDC-a, a danas čini najstariji dio njezina knjižničnog fonda. Zbirka obuhvaća donaciju osnivača MDC-a dr. Antuna Bauera i sadržava oko 3 000 raritetnih muzejskih vodiča, kataloga zbirki i izložaba, zbornika i časopisa, muzejskih i konzervatorskih priručnika, likovnih monografija i druge knjižnične građe s tematikom muzeja, objavljivane od 1815. do 1950-ih godina. Knjižnične jedinice najčešće nose Bauerov ex libris ili njegov vlastoručni potpis. Zbirkom Bauer obuhvaćene su i sve tiskane i rukopisne publikacije Antuna Bauera. Sa svojim vrijednim i raritetnim muzejskim izdanjima Zbirka Bauer čini bitan segment nacionalne pisane baštine o muzejima i muzejskoj djelatnosti u Hrvatskoj.

Antun Bauer
(1911. - 2000.)

Istaknuti je arheolog, muzeolog i kolekcionar te inicijator, osnivač i donator brojnih muzejskih ustanova (Gliptoteka HAZU, 1937.; Arhiv za likovnu umjetnost HAZU, 1944.; Galerija umjetnina u Osijeku, 1941.; Galerija umjetnina i Zbirka Bauer Gradskog muzeja Vukovar, 1959.). Osnivač je i prvi ravnatelj Muzejskoga dokumentacijskog centra u Zagrebu (1955.) te idejni začetnik i vizionarski pokretač brojnih kulturoloških i, posebice muzeoloških projekta, među kojima su i jedinstvene muzeološke publikacije Muzeologija (1953.) i Informatica Museologica (1970.), koje se i danas kontinuirano objavljuju u izdanju MDC-a. U njegovoj opsežnoj rukopisnoj ostavštini, koja sadržava oko 580 naslova, nalazi se i nekoliko bibliografskih rukopisnih nizova (Muzejski arhiv: građa za muzeologiju, 54 sveska, 1937.-1955.; Arhiv Hrvatskoga školskog muzeja, 38 svezaka, 1953.-1962.; Povijesni muzej Hrvatske: predavanja, 53 sveska, 1967.-1978.). Među tim manje poznatim rukopisnim cjelinama čije uredništvo potpisuje Antun Bauer nalazi se i rukopisna bibliografska cjelina Bibliografija i građa za umjetnost i srodne struke.

Projekt digitalizacije
Zbirke Bauer

Fond Zbirke izdvojen je 2005. godine kao zasebna cjelina pod imenom njezina donatora i na nju se primjenjuju posebne odredbe čuvanja i korištenja. Radi njezine trajnije zaštite, uz istodobnu veću dostupnost knjižničnih jedinica, pokrenut je projekt digitalizacije Zbirke Bauer. Projektom su obuhvaćene publikacije jedinstvene po svojoj tematici i unikatne po broju sačuvanih primjeraka te publikacije koje su zbog starosti dotrajale i sklone su lakom oštećivanju. U prvoj je fazi projekta digitaliziran dio jedinstvene rukopisne bibliografske cjeline Bibliografija i građa za umjetnost i srodne struke, koja je pod uredništvom Antuna Bauera okupila 31 knjigu.

Cilj predstavljanja dijela te digitalizirane građe na web stranicama MDC-a bilo je populariziranje fondova knjižnice MDC-a, upoznavanje publike s knjižnom građom značajnom za povijest muzeologije te objavljivanje vrijedne unikatne rukopisne građe sačuvane u malom broju primjeraka. Bibliografija je izabrana kao prva u projektu digitalizacije zbog njezina sadržaja i strukture koja je uzoran primjer mladim baštinskim stručnjacima i znanstvenicima kako se i s koliko pozornosti i znanstvenog interesa treba odnositi prema kulturnoj baštini.

Digitaliziran je sadržaj knjiga br. IV.1; IV.2; V.1; V.2; VIII; XI; XXIII; XXIV; XXV; XXVI; XXVII; XXVIII; XXIX;