Knjiga IX.

urednik: Antun Bauer
Zagreb, 1952.
128 str.; 30 cm
Podatak na naslovnici: Izdano u rukopisu.


Arhiv_3

Knjižnica Arhiva, 1950.

Arhiv_4

Fototeka, Arhiv za suvremenu domaću umjetnost, 1950.

Gallery next Gallery prev

Arhiv za likovnu umjetnost u Gipsoteci 1952.

Knjiga donosi popis inventara Arhiva za likovnu umjetnost, sastavljen u siječnju i veljači 1952. godine. Razloge za izradu toga popisa tumači Antun Bauer na uvodnoj stranici knjige:

Arhiv za likovnu umjetnost, kojega sam osnovao, sakupio i uredio u Gipsoteki kao zaseban odjel, ali sastavni dio ovoga muzeja, pretrpio je od 1952 godine niz „reorganizacija“ koje su znatnim dijelom uništili sakupljeni materijal. Da bi se moglo učiniti usporedbu i dobilo pregled ranije sakupljenog materijala – koji je bio jedini takav arhiv u zemlji sa građom za našu suvremenu likovnu umjetnost – donosim prepis inventara ovog arhiva sastavljen u Gipsoteci I.-II. mj. 1952 godine po personalu Gipsoteke. Po ovom inventaru moći će se lahko vidjeti kako količina i sadržaj sakupljenog materijala tako i njegovu svrhu, zadatak i opravdanost. Antun Bauer

U predgovoru knjige (str. I.-VII.) Bauer je iznio povijest ustroja Arhiva za likovnu umjetnost što ga je osnovao i uredio kao zaseban odjel u sastavu Gipsoteke, današnje Gliptoteke HAZU u Zagrebu. Opisao je zadaću i svrhu Arhiva te poslove skupljanja i popisivanja građe.

U daljnjim poglavljima knjige dan je popis svih zbirki Arhiva: Fototeke; Arhiva izložaba; Arhiva Ulrich i dr.; Zbirke crteža i skica; Zbirke plakata i klišeja; Arhiva fotonegativa; Popis filmova; Kartoteka; Katalozi. Uz popis građe svake zbirke naveden je njezin sadržaj, opseg i signatura.